Zde může být vaše reklama.

GLOSA Proč oddělit školní jídelny od škol?

Proč oddělit školní jídelny od škol?

foto: SJHOLECKOVA.CZ

22. 03. 2024 - 09:27

Hanácký Večerník oslovil ředitele škol s dotazy na fungování systému školních jídelen a na případné vytvoření nové společnosti s vlastní právní subjektivitou, která by stravování pro olomoucké základní školy zajišťovala. Jelikož naše škola má „pod sebou“ největší olomouckou školní jídelnu, dovolím si poskytnout ucelenější pohled na věc a několik konkrétních údajů. Předem chci říct, že bych takový krok podpořila.

Proč? Je to zejména z důvodu velké zátěže spojené s administrativou a mnohem složitějším celkovým vedením účetnictví souvisejícím právě s činností školní jídelny. Značně komplikovanější jsou finanční závěrky, různá kontrolní hlášení, tvoření rozpočtu školy a zodpovědnost ředitelky školy za něj. Finanční obraty v jídelně jsou velké, vaříme pro 2 800 strávníků, tedy nejen pro naše děti, žáky a zaměstnance, ale i pro okolní mateřské a základní školy a pro cizí strávníky. Náš subjekt je už tak rozsáhlý, kromě školní jídelny máme v základní škole 690 žáků, z toho část z nich v pěti třídách 1. stupně na odloučeném pracovišti ZŠ Rooseveltova. Součástí subjektu jsou rovněž čtyři mateřské školy s celkem 13 třídami, v nichž se vzdělává bezmála 300 dětí. Kvůli jídelně jsme plátci DPH, musíme zpracovávat spousty faktur ŠJ, v rámci kontrolního systému školy schvaluji já jako ředitelka školy (tedy vzdělávací instituce) obraty za nákup potravin v řádech milionů měsíčně, nákupy krouhačů, hnětačů, šlehačů, kráječů, velkokapacitních pánví a pekáčů, řeším pokažené, dosluhující nebo nefunkční kde co… Složitými procesy vypisujeme ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města Olomouce výběrová řízení na drahá gastro zařízení, v budoucnu se plánuje oprava vzduchotechniky v řádu 3 milionů korun, a podobně. Zabývám se také BOZ personálu v kuchyni, lékařskými prohlídkami kuchařek, jejich pracovními oděvy a podobně, malováním jídelny nebo tím, že nám v náročném provozu rezavějí radiátory, což se musí odstranit. Řeším s vedoucí jídelny, že potřebuje mazací tuk na ventily u kotlů, revize chlazení, nekonečné nákupy čistidel do různých druhů myček. Vyjadřuji se k tomu, když kuchařky potřebují nové skříňky do šatny nebo kancelář školní jídelny potřebuje novou kopírku, a tak dále… Tyto povinnosti bych samozřejmě ráda přenechala někomu jinému. Řídit rozpočet školy je takto logisticky výrazně obtížnější a podstatně náročnější je i vedení takového rozsáhlého subjektu.

Mnohem raději bych věnovala čas jako ředitelka školy pedagogickému lídrovství. V současné době jsem navíc ve fázi hledání spolehlivé a schopné účetní. Ty nerostou na stromech, a navíc mnoho zájemkyň, s nimiž jednám, se právě ve chvíli, kdy slyší o DPH a obratech a procesech spojených se školní jídelnou vyděsí a do účetnictví školy se zrovna nehrnou. A pomocná podaná ruka nikde. Na pedagogické vedení školy mi pak zbývá mnohem méně času a energie, protože se zabývám tím, jak tento kolos s komplikovanými procesy v kanceláři školy a jídelně udržet vůbec v chodu. Čas školní jídelně věnuje i pan školník, který toho má při zajišťování údržby v sedmi součástech subjektu nad hlavu.

Ať nezůstanu jen u negativ – jídelna s jednotlivými součástmi školy samozřejmě při různých příležitostech v rámci možností spolupracuje, připravuje například těsto na tvoření pro děti na perníky před Vánoci, občerstvení na různé akce a podobně. Žáci školy chodí do školní kuchyně na exkurze.

V případě zřízení nového subjektu by bylo nutné vyřešit hodně praktických záležitostí. Například u nás nemá školní jídelna samostatnou budovu, nemá ani oddělenou spotřebu energií, cizí strávníci prochází denně naší vstupní školní halou tam a zpět, jedná se tedy např. o podíl na úklidu společných prostor. Naši učitelé provádí denně dohledy ve školní jídelně - ty by si ale musela jídelna jako samostatný subjekt zajišťovat sama. Do našeho areálu jezdí dodavatelé a doprava rozvážející stravu do dalších škol. Našim učitelům by se pravděpodobně zdražily obědy, protože teď mají ceny jako zaměstnanci subjektu.

Pokud jde o to, jaký by měla centralizace dopad na kvalitu stravování, neumím předvídat, co by se zlepšilo. Výše uvedené argumenty ale podle mého názoru svědčí ve prospěch takového kroku.

Další články