Zde může být vaše reklama.

ANKETA VEČERNÍKU Kdo má ve vypjaté situaci jednat o sloučení filharmonie a divadla

Kdo má ve vypjaté situaci jednat o sloučení filharmonie a divadla

foto: Moravská filharmonie Olomouc

29. 01. 2024 - 14:42

Pravidelná anketa Hanáckého Večerníku se vrací k tématu slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla. Odboráři, zastupující hudebníky ve filharmonii, veřejně zpochybnili transparentnost procesu a odmítli nadále jednat s náměstkem pro kulturu Viktorem Tichákem.

Otázka zní: Jak vnímáte veřejnou výzvu odborů Moravské filharmonie Olomouc, aby se dalších jednání o sloučení obou institucí místo náměstka pro kulturu účastnil přímo primátor?

Pavel Jelínek, zastupitel, SPD a Trikolora: Klub SPD a Trikolory nesouhlasí se slučováním MDO a MFO v modelu předloženém vládnoucí koalicí. V konečném důsledku předložené řešení nepřináší žádnou významnou úsporu. Předložené řešení obsahovalo analýzu, která veškeré zlepšení finanční situace založila na změnách, které se vůbec netýkají sloučení obou institucí a bylo by je možné realizovat i bez kontroverzního a nepřínosného sloučení obou institucí. Nicméně si myslíme, že přítomnost pana primátora na jednání o budoucnosti MDO a MFO by více odpovídala důležitosti této problematiky.

Viktor Tichák, náměstek primátora, Piráti a ProOlomouc: Jednání o konkrétních krocích spojení divadla a filharmonie nyní opravdu z velké části opouštějí politický ring, ale nepřesouvají se k panu primátorovi, nýbrž do řízení projektového, které povede pan Gerneš. Filharmonické odbory dlouhodobě záměr města kritizují a chápu nejistou, která pramení z chystaných změn. Věřím ale, že se v dohledné době díky konkretizaci jednotlivých kroků včetně kladného vypořádání většiny podnětů zaměstnanců MFO z konce minulého roku vrátíme ke konstruktivním jednáním, která byla vždy věcná a korektní.

Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora, SPOLEČNĚ: Když jsem četl výzvu, tak jsem se zarazil nad tímto požadavkem. Copak primátor není člen Rady, která kolektivně a pod jeho vedením rozhoduje o konečné podobě navrhovaných řešení? Copak primátor není člen zastupitelstva, které finální rozhodnutí přijímá? Pakliže by se někde vyjádřil, že má odlišný názor, asi bych to pochopil. Ale protože znám samozřejmě i interní diskuse, pak vím, že primátor má důvěru v nás náměstky, že odvedeme práci na úkolech od Zastupitelstva a Rady jak nejlépe dovedeme. Primátor opravdu není spící vrchní revizor, který čeká, až ho někdo zavolá na pomoc. Naopak je stále in medias res.

Eva Machová, zastupitelka, STAN a Zelení: Ve veřejné výzvě odborů Moravské filharmonie je požadavek o řízení dalších jednání za účasti primátora města, nikoli věcně příslušného náměstka. Důvody změny v řízení sloučení institucí jsou ve výzvě odborů uvedeny. Hudebníci se také rozhodli k několika protestním krokům, se kterými seznámili veřejnost.

Vstřícným gestem primátora, ale také dalších členů rady města, může být účast na dalších jednáních a hledání cesty k naplnění budoucího modelu provozování obou institucí. Nepovažujeme za správné vyloučení věcně příslušného náměstka, který jednání dosud vedl a má oblast kultury v kompetenci.

Dominika Kovaříková, zastupitelka, SPOLU/TOP09: Slučování Moravského divadla a Moravské filharmonie není jen otázkou spadající do oblasti kultury. Radniční koalice argumentuje na prvním místě ekonomikou provozu a teprve až v závěsu, asi aby se na ni úplně nezapomnělo, zmiňuje kvalitu poskytování kulturní nabídky. Vzhledem k tomu, že sloučení těchto institucí je natolik závažný a troufám si tvrdit že i nevratný krok, jehož negativní dopad na obě instituce nebyl vyloučen, je žádoucí, aby odpovědnost za něj nenesl jen jeden rezortní náměstek. Výzva filharmoniků směrem k primátorovi, aby se dalších jednání o sloučení MDO a MFO osobně účastnil, je proto logická a oprávněná a primátor by ji měl vyslyšet.

Jan Holpuch, zastupitel, SPOLU/ODS: Požadavku odborářů rozumím. Pan náměstek Tichák předložil na posledním zastupitelstvu návrh na sloučení obou institucí opíraje se o výsledky jím zadané analýzy. Bohužel, její věrohodnost byla přímo na jednání závažným způsobem zpochybněna. A to do té míry, že sami autoři byli nuceni veřejně přiznat, že na zpracování měli málo času. Ani za této situace koalice nepodpořila náš návrh na dopracování a odložení do doby, než budou závěry podrobeny odborné oponentuře. Sloučení zkrátka silou svých hlasů prohlasovali. Jasně se tak ukázalo, že proces slučování divadla a filharmonie je ryze politickou záležitostí. Je proto myslím přirozené chtít, aby ho zaštítil nejvyšší politický představitel města. Tím je primátor. Zaštítil a za výsledek přijal plnou zodpovědnost.

Miroslav Žbánek, primátor, ANO: V prvé řadě považuji za nestandardní, aby zaměstnanec jakékoli organizace, včetně veřejně zřizované, prostřednictvím dopisu sděloval svým nadřízeným, že už mu s jeho nadřízenými došla trpělivost. Zároveň je podle mě dost nešťastné obvinit respektovaného ředitele Moravského divadla z toho, že by nedokázal být nestranný a dokonce snad škodil zájmům filharmonie. To je za mě vrážení klínů mezi umělce, kteří tady spolu po dlouhá desetiletí bez problémů fungují a pracují. Ze strany autorů zmíněného dopisu to považuji za lidské i profesní selhání. My budeme i nadále pokračovat v naprosto otevřené diskusi k tématu slučování obou institucí, tak jak jsme to dělali dosud. Cílem je, aby se nikdo ze zaměstnanců necítil ohrožený.

Další články